Nora Wilson


Yrkesmässiga intressen

Modelling organic semiconductors and other disordered materials. At the moment I'm focusing on interface effects in organic bulk-heterojunction solar cells.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Characterization of recombination in P3HT:fullerene blends: Clarifying the influence of interfacial states (2017)
Simon Sandén, Nora M. Wilson, Mathias Nyman, Ronald Österbacka
Organic Electronics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Generation of Photoexcitations and Trap-Assisted Recombination in TQ1:PC71BM Blends (2017)
Sanden S, Wilson NM, Wang EG, Osterbacka R
Journal of Physical Chemistry C
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Method for characterizing bulk recombination using photoinduced absorption (2017)
Nora M. Wilson, Simon Sandén, Oskar J. Sandberg, Ronald Österbacka
Journal of Applied Physics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Characterization of the dominating bulk recombination in bulk-heterojunction blends using photoinduced absorption (2016)
S. Sandén, N. M. Wilson, O. J. Sandberg, R. Österbacka
Applied Physics Letters
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Inverkan av indirekt rekombination på fotoinducerad absorption (2015)
Nora Wilson


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 15:21