Biography

I am writing a PhD thesis in philosophy since 2014. In the project, I work on mainly the relationship between
epistemology and ethics in the human sciences, particularly on existential questions
of responsibility and understanding in the philosophy of historical and anthropological writing.


Peer-reviewed publications


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Den existentiella skillnaden mellan att tillbringa och spendera tid tillsammans (2019)
Natan Elgabsi
Ikaros
B2 Book section
Skriftspråkets väsen och gravens moraliska metafysik (2019)
Natan Elgabsi
Filosofi vid Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Genetisk narcissism eller en respektfull relation till förflutna människor (2018)
Natan Elgabsi
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Politikens och vetenskapens (o)moraliska dimension (2018)
Natan Elgabsi
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Att dekolonisera nutiden men kolonisera det förfutna - Tapio Tamminen och folkhemmets mörkare sida (2016)
Natan Elgabsi
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Föreställningar om biologisk särart. Biblisk stigma, vetenskap och samtida samhällsproblem (2016)
Natan Elgabsi
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Vad är ett obiologiskt rasbegrepp? (2016)
Natan Elgabsi
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Vetenskapligt och politiskt ansvar: En debatt om historieskrivningen i Israel (2016)
Natan Elgabsi
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Svenskhet blir en manifestation av förtryck (2015)
Natan Elgabsi
Hufvudstadsbladet

Last updated on 2020-07-02 at 08:09