Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
Customer value perception in advanced service delivery (2016)
Johanna Liinamaa, Maria Ivanova-Gongne, Jussi Hietamäki, Magnus Gustafsson
OmniaScience
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50