Liselott Forsman

Specialforskare, Pedagogik
E-post: liselott.forsman@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219647
Telefon: +358-6-3247219


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language Across the Curriculum: Building a Learning Community (2019)
Liselott Forsman
International Journal of Learning and Teaching
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student teachers' experiences of action research-based projects: two cases within pre-service teacher education in Finland (2019)
Marina Bendtsen, Gunilla Eklund, Liselott Forsman, Michaela Pörn
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Allmändidaktik – vetenskap för lärare (2017)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The researcher as a negotiator: - exploring collaborative professional development projects with teachers (2015)
Jessica Aspfors, Michaela Pörn, Liselott Forsman, Petri Salo, Gunilla Karlberg-Granlund
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Identity Game - Constructing and Enabling Multicultural and Multilingual Identities in Finland-Swedish School Settings (2014)
Forsman Liselott, Hummelstedt-Djedou Ida
British Educational Research Journal
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Språk och identitet i undervisning: inga konstigheter (2013)
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk, Slotte-Lüttge
Liber
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland (2012)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Acta Didactica Norge
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna? Resultat av en utvärdering i åk 1–6 läsåret 2017–2018 (2019)
Jan Hellgren, Chris Silverström, Laura Lepola, Liselott Forsman, Anna Slotte
D2 Artikel i en professionell bok
Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande (2016)
Anna Slotte, Liselott Forsman

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 12:20