Liselott Forsman

Senior Research Associate, Education
Email: liselott.forsman@abo.fi
Mobile: +358-469219647
Phone: +358-6-3247219


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Language Across the Curriculum: Building a Learning Community (2019)
Liselott Forsman
International Journal of Learning and Teaching
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Student teachers' experiences of action research-based projects: two cases within pre-service teacher education in Finland (2019)
Marina Bendtsen, Gunilla Eklund, Liselott Forsman, Michaela Pörn
Educational Action Research
View on publisher's site
C2 Edited book
Allmändidaktik – vetenskap för lärare (2017)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
A3 Book section, Chapters in research books
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
The researcher as a negotiator: - exploring collaborative professional development projects with teachers (2015)
Jessica Aspfors, Michaela Pörn, Liselott Forsman, Petri Salo, Gunilla Karlberg-Granlund
Education Inquiry
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
A1 Journal article (refereed)
The Identity Game - Constructing and Enabling Multicultural and Multilingual Identities in Finland-Swedish School Settings (2014)
Forsman Liselott, Hummelstedt-Djedou Ida
British Educational Research Journal
View on publisher's site
C1 Book
Språk och identitet i undervisning: inga konstigheter (2013)
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk, Slotte-Lüttge
Liber
A1 Journal article (refereed)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland (2012)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Acta Didactica Norge
View on publisher's site


Other publications

D4 Published development or research report or study
Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna? Resultat av en utvärdering i åk 1–6 läsåret 2017–2018 (2019)
Jan Hellgren, Chris Silverström, Laura Lepola, Liselott Forsman, Anna Slotte
D2 Article in a professional book
Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande (2016)
Anna Slotte, Liselott Forsman

Last updated on 2020-29-01 at 12:20