Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
The Religious and Ethnic Future of Europe (2018)
Björn Dahla, Ruth Illman, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Emerging Trajectories of Religious Change in Finland (2015)
Peter Nynäs, Ruth Illman, Tuomas Martikainen
Lit verlag
C2 Redigerat verk
On the Outskirts of 'the Church': Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland (2015)
Peter Nynäs, Ruth Illman, Tuomas Martikainen
Lit verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reframing Pluralism (2015)
Ruth Illman, Tuija Hovi, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs, Sofia Sjö, Laura Wickström
Lit verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Rethinking the Place of Religion in Finland (2015)
Peter Nynäs, Ruth Illman, Tuomas Martikainen
Lit verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Changing Forms of Religious Organisations (2015)
Tuomas Martikainen, Måns Broo, Tuija Hovi, Marcus Moberg, Terhi Utriainen
Lit verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Immigrant Religions and the Context of Reception in Advanced Industrial Societies (2014)
Tuomas Martikainen
Ashgate
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
New Communities of Worship: Continuities and Mutations among Religious Organizations in Finland (2014)
Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen, Hanna Salomäki
Social Compass
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Population Movements and Orthodox Christianity in Finland: Dislocations, Resettlements, Migrations and Identities (2014)
Tuomas Martikainen, Teuvo Laitila
Ashgate


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
The ethnic and religious future of Europe (2018)
Ruth Illman, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Religion and the Welfare State under Neoliberal Hegemony (2015)
Tuomas Martikainen
Evangelische Verlagsanstalt
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Religion und Sozialstaat unter der Vorherrschaft des Neoliberalismus (2015)
Tuomas Martikainen
Evangelische Verlagsanstalt
B2 Bokavsnitt
Uskonto suomalaisessa maahanmuuttotutkimuksessa (2015)
Tuomas Martikainen
Helsingin yliopisto
B2 Bokavsnitt
Finland (2014)
Teemu Pauha, Tuomas Martikainen
Brill

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50