Sofia Sjö

E-post: sofia.sjo@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504720005
Telefon: +358-2-2153405


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
From socialization to self-socialization? Exploring the role of digital media in the religious lives of young adults in Ghana, Turkey, and Peru (2019)
Marcus Moberg, Sofia Sjö, Ben-Willie Kwaku Golo, Habibe Erdiş Gökçe, Rafael Fernández Hart, Sidney Castillo Cardenas, Francis Benyah, Mauricio Javier Villacrez Jó
Religion
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Humor som bro eller hinder: Islam i två norska komedier (2019)
Sofia Sjö
Cappelen Damm
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Religion på film (2019)
Sofia Sjö
C2 Redigerat verk
Religion Vol 49 issue 2 2019. Thematic Issue on Rethinking Religious Socialization - A Transnational Perspective (2019)
Maria Klingenberg, Sofia Sjö, Måns Broo
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Theorizing religious socialization: a critical assessment (2019)
Maria Klingenberg, Sofia Sjö
Religion
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Populaarikulttuuri ja uskonto (2018)
Marcus Moberg, Sofia Sjö
Eetos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization (2018)
Knut Lundby, Henrik Reintoft Christensen, Ann Kristin Gresaker, Mia Lövheim, Kati Niemelä, Sofia Sjö, Marcus Moberg, Árni Svanur Daníelsson
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Religious Themes and Characters in Nordic Children’s Fantasy Films: Explorations of ‘Acceptable’ Religion (2017)
Sofia Sjö
FAFNIR - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Beyond Cinematic Stereotypes: Using Religion to Gender Film Characters in Alternative Ways (2016)
Sofia Sjö
Journal for Religion, Film and Media
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Madness, Otherness and Transformation: Exploring Religion in Nordic Crime Films (2016)
Sofia Sjö
The Journal of Religion and Film
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Clash of Values (2015)
Mika Lassander, Veronika Kahoul, Sofia Sjö, Laura Wickström
On the Outskirts of "the Church". Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Facebook as a Site for Inter-religious Encounters: A Case Study from Finland (2015)
Ruth Illman, Sofia Sjö
Journal of Contemporary Religion
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Filmic Constructions of Religious Spaces: Churches as Settings for Trauma, Change, and Redemption (2015)
Sofia Sjö
Journal of Religion and Popular Culture
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Filmic constructions of the (religious) other: Laestadians, abnormality, and hegemony in contemporary scandnavian cinema (2015)
Sofia Sjö, Andreas Häger
Temenos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reframing Pluralism (2015)
Ruth Illman, Tuija Hovi, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs, Sofia Sjö, Laura Wickström
Lit verlag
C2 Redigerat verk
Religion, Media, and Social Change (2015)
Granholm Kennet, Moberg Marcus, Sjö Sofia
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Ambiguity of Gendered Religion (2015)
Malin Fredriksson, Sofia Sjö, Peter Nynäs, Terhi Utriainen
Lit verlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Gendering of Pastors in Contemporary Nordic Films: Norms, Conventions and Contemporary Views (2015)
Sofia Sjö
Religion and Gender
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Introduction (2014)
Marcus Moberg, Sofia Sjö, Kennet Granholm
Routledge


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Forskaressän: Dagens unga vuxna är inte bara självcentrerade utan vill göra världen till en bättre plats (2018)
Sofia Sjö
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Book review: Crystal Downing, Salvation from Cinema. The Medium is the Message (2016)
Sofia Sjö
Journal for Religion, Film and Media
D1 Artikel i en facktidskrift
Bortom utsträckta armar - Kristusmotiv på film (2015)
Sofia Sjö
Nyckeln
B2 Bokavsnitt
Mass-Mediated Popular Culture and Religious Socialisation (2014)
Marcus Moberg, Sofia Sjö
Routledge

Senast uppdaterad 2019-02-09 vid 08:08