Filosofie doktor

Ylva Gustafsson


Biografi

Jag doktorerade i filosofi vid Åbo Akademi 2014 med avhandlingen ”Interpersonal
Understanding and Theory of Mind”, opponent David Cockburn.

Beskrivning av avhandlingens tema: En populär
idé inom dagens filosofiska och psykologiska forskning om interpersonlig
förståelse, är idén att vi använder en kognitiv funktion (eller metod) för att
förstå andra människor, en så kallad ”theory of mind” funktion. Denna idé
förekommer inom ett brett vetenskapligt fält så som inom evolutionspsykologi,
inom teorier om barns utveckling, inom teorier om autism, samt inom
emotionsfilosofi och moralfilosofi. Avsikten i denna studie är att se närmare
på vissa inflytelserika filosofiska och psykologiska teorier om interpersonlig
förståelse, teorier som också har en stark koppling till empirisk forskning. I
arbetet hävdar Gustafsson att teorierna ifråga avspeglar vissa klassiska,
filosofiskt problematiska, antaganden. Dessa antaganden präglar teorierna
ifråga samt påverkar hur de empiriska undersökningarna byggs upp och hur
resultat tolkas.

Forskningsintressen: medicinsk humaniora,
psykologins filosofi, emotioner, empati, kroppens filosofi, autism,
vetenskapsfilosofi.

Pågående forskningsprojekt (beskrivning på
engelska):

”Critical perspectives on empathy in medicine: the
rise of cognitive science and the loss of narrative medicine”.
Finansierat
av Åbo Akademi och Kone stiftelsen, 2018-2020.

The aim in the proposed research is to study the current
increase in writings on empathy in health care. More precisely, the aim is to
investigate whether and how certain philosophical conceptions of interpersonal
understanding influence how empathy is conceived of in medical ethics. The
purpose is also to consider whether this philosophical influence reflects
certain economic and societal changes. The research will focus on the following
three questions:

1. Can our difficulties in understanding another person’s
serious illness be overcome by the use of a cognitive method of
imagination?

2. Does the increase in writings on empathy in medicine
reflect an interest in patient narratives? Or, does today’s research on
empathy, on the contrary, reflect a decreasing interest in patient
narratives?

3. Does the increasing pressure for cost efficiency in
health care make quantifiable and generalizable research on empathy appealing?
Is this also one reason why cognitive conceptions of empathy have become
popular in health care?

Today writings on empathy in medical ethics have
increased enormously. This gives the impression that there is a growing moral
awareness of the importance of attending to the patient’s perspective. The aim
of the research is to investigate and question this impression of a growing
moral awareness towards patients. It will be suggested that today's writings on
empathy may in fact lead to a decreasing attention towards individual patients.

Tidigare forskningsprojekt (urval):

Westermarck and Beyond: Evolutionary Approaches to
Morality and Their Critics, 2011-2013 (Kone)

Emotions in Dialogue: Perspectives from the Humanities,
2009-2011 (Finlands Akademi)

Emotions and Understanding, 2002-2005 (Finlands Akademi)

Akademisk undervisning: Jag har hållit
kurser, och kursdelar kring följande teman vid Åbo Akademi samt Öppna
universitetet i Åbo, Vasa och Mariehamn: Vetenskapsfilosofi, Emotioner, Bioetik,
Kroppens filosofi, Modernism, Relativism, Wittgenstein’s Om Visshet, Hanna
Arendts filosofi, Rasism, Iris Murdochs filosofi, Antropologins filosofi.


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Om empatins produktifiering (2019)
Ylva Gustafsson
Filosofisk Tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Critical perspectives on evolutionary psychology and morality: (2017)
Ylva Gustafsson
Routledge
C2 Redigerat verk
Evolution, Human Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck (2017)
Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hur kan vetenskaplig forskning kring empati förklara empatins roll i vården? (2017)
Ylva Gustafsson
niin & näin
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Why altruism may not be the right concept for understanding morality (2017)
Ylva Gustafsson
Routledge
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Interpersonal Understanding and Theory of Mind (2014)
Ylva Gustafsson
C2 Redigerat verk
Ethics and the Philosophy of Culture: Wittgensteinian Approaches (2013)
Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist, Hannes Nykänen
Cambridge scholars publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reflektioner kring empati, förståelse och samtal (2012)
Ylva Gustafsson
Turun yliopisto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Three perspectives on altruism (2012)
Ylva Gustafsson
Bloomsbury academic
C2 Redigerat verk
Nicholas of Cusa on the self and self-consciousness (2010)
Walter Andreas Euler, Ylva Gustafsson, Iris Wikström
Åbo Akademi University Press
C2 Redigerat verk
Emotions and Understanding: Wittgensteinian perspectives (2009)
Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist, Michael McEachrane


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Vrede - från grekerna till idag (2020)
Ylva Gustafsson
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Bakom äldrevårdens kris skymtar falska illusioner om valfrihet och individanpassning (2019)
Ylva Gustafsson
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Om fågelholkar (2019)
Ylva Gustafsson
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om äldrevård, om rädsla och om att bryta ned vårdens mening (2019)
Ylva Gustafsson
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Beror autism på avsaknad av en theory of mind-mekanism? (2015)
Ylva Gustafsson
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Mellanmänsklig förståelse och theory of mind (2015)
Ylva Gustafsson
Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om ansikten, lögner och samtal (2015)
Ylva Gustafsson
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Phil Hutchinson, Shame and Philosophy (2009)
Ylva Gustafsson
Philosophical Investigations

Senast uppdaterad 2020-23-03 vid 19:25