PhD, Adjunct Professor (docent) in Russian and Nordic History

Johanna Wassholm


Yrkesmässiga intressen

Aktuellt forskningsprojekt: Kommunicerande konsumtion. Kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940

Forskningsintressen: nationell identifikation, nation och språk, historiekultur och historiebruk, etnicitet och rörlig handel, konsumtion, finsk-ryska relationer 1800–1950


Forskningsområden


Nyckelord

ethnicity and trade, nationalism


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tatar Pedlars in the Grand Duchy of Finland in the Late Nineteenth Century (2020)
Johanna Wassholm
Studia Orientalia Electronica
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Akademiskt utbildade klasslärare: (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Auraica. Scripta a Societate Porthan edita (2018)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm, Eva Costiander-Huldén, Emil Kaukonen, Heli Rantala, Jyrki Heino
Porthan-seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Liikkuva kauppa ja kulttuurien kohtaaminen: tataarien kulku- ja markkinakauppa Suomessa vuosina 1870-1920 (2018)
Johanna Wassholm
Kalevalaseuran Vuosikirja
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att skapa och reproducera minnet av en nationell storman : A.I. Arwidsson (1791-1858) i storfurstendömet Finlands historiekultur på 1800-talet (2017)
Johanna Wassholm
Scandia
C2 Redigerat verk
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2017:8 (2017)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 6/2017 (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Föreningen Granskaren
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Handel i marginalen. Den judiska småhandeln och lokalsamhället i Åbo i slutet av 1800-talet (2017)
Johanna Washolm
Historisk tidskrift för Finland
C2 Redigerat verk
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2016:7 (2016)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kansallisen suurmiehen muisto: A.I. Arwidsson (1791-1858) suomalaisessa historiankirjoituksessa ja historiakulttuurissa 1858-1910 (2016)
Johanna Wassholm
Suomalaisen kirjallisuuden seura
C2 Redigerat verk
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2015:6 (2015)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C1 Bok
Gården vid kanalen: Strömma gårds historia (2013)
Wassholm Johanna, Kuvaja Christer
C1 Bok
Historiska sägner om 1808-09 års krig (2009)
Asplund Ingemark Camilla, Wassholm Johanna
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Romantiskt ideal och politisk nödvändighet. E.G. Ehrström och de språkliga konsekvenserna av 1809 (2008)
Nils Erik Villstrand, Peter Aronsson, Harald Gustafsson, Torbjörn Eng, Karl Bergman, Kimmo Katajala, Lennart Lundmark, Öystein Rian, Jonas Nordin, Juha Manninen, Petri Karonen, Christer Kuvaja, Jan Samuelson, Åke Sandström, Johanna Wassholm, Max Engman
Svenska Litteratursällskapet i Finland


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Amurfeber (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Brutus Lagercrantz (1857–1929) – sankariksi kohotettu virkamies: (2019)
Johanna Wassholm
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det enkla livet förr (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval? (2019)
Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hyllning till polarnatten (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Indoktrinerad av Nukkumatti (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I Pelle Svanslös värld (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kejserliga seglatser i Åbolands skärgård: (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Klassträffen: (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
O2 Annat
Lurendrejare och "falska varor" (2019)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Löst folk i torghörnet (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Muren föll igen (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Namntrubbel och offentligt historiebruk (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
På räls genom Sibirien (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
O2 Annat
Smuggling, oförtullade varor och den långa vägen hem (2019)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Tankeströmningar och livsöden i det sena 1700-talet (2019)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
E1 Populär artikel, tidningsartikel
"Tvångsryska" (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det eviga minnets förgänglighet (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Frälsaren (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Handelsjargong (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
O2 Annat
Klädernas kretslopp: textilier i den rörliga småhandeln (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Livat på kyrkbacken (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lyckliga vi (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
O2 Annat
Med världen i väskan (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Annat
Männen från Mola – att försörja sig på skräp (2018)
Anna Sundelin, Johanna Wassholm
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mänskliga möten (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Narinkhandel (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Nostalgi (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
När man blir historisk (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
O2 Annat
Ond bråd död (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Selfie i Tjernobyl (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Bildpropagandistiskt experiment (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Biografernas krig (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Bland finnar och svenskar i det mångnationella Sankt Petersburg (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
O2 Annat
Det hängde på håret (2017)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finland 100. Tillsammans 2017, osams 2018? (2017)
Johanna Wassholm
Källan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Handel med främlingar. Kulturmöten, konsumtion och rörlig handel i Finland 1840-1940 (2017)
Hanna Lindberg, Johanna Wassholm
Arbetarhistoria : meddelande från arbetarrorelsens arkiv och bibliotek
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Handel och hatprat (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Historien lever, ta den på allvar! (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hårhets förr och nu (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Korta och långa parenteser (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Krig och ofred. Stora nordiska kriget och 'stora ofreden' i finskt historiemedvetande och finsk historiekultur fram till andra världskriget (2017)
Johanna Wassholm
Karolinska förbundets årsbok
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Livet efter döden (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mentala kartor (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Miljö, migration och språkpolitik : en förhistoria [editorial] (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Modernister och traditionalister (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ryssland och Finland 100 : historiskt minne i konflikt (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sensation! Den ryska kejsarjakten Standart på grund i Rilax-fjärden 1907 (2017)
Johanna Wassholm
Västnyländsk årsbok
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Skillnader och hierarkier skapades i möten på marknaden (2017)
Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman
Ikaros
D1 Artikel i en facktidskrift
Språk och "tvång" (2017)
Johanna Wassholm
Poppis
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Språkpolitik i miljövårdens skugga? Nestes Tvärminne-planer som en "svensk fråga" (2017)
Johanna Wassholm
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Tiedon kiertokulkua 1700-luvun Turussa = Kunskapscirkulation i 1700-talets Åbo (2017)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Välkommen till S:t Petersburg! (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Åbo i december 1917 (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Alla samhällen är mångspråkiga! (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Här mötte jag Österlandet! (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Jubileumsfirandet och makten över minnet (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kejserligt besök i Åbo (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Med marknaden kom koleran (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Minnet av Förintelsen förvaltas, förträngs och förvängs (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Nationalism är mest känsla (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
När Jugoslavien försvann (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om krig, vinter och finländsk karaktär (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Rätten att minnas en oförrätt (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Standardverk om de finska romerna i svensk översättning (2016)
Johanna Wassholm
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Så olika - men ändå så lika (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Trakasserade finlandssvenskar? (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Utvisad! (2016)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
B2 Bokavsnitt
1812 год в Финляндии и Швеции: Опыт современников, историография и празднованиe (2015)
Johanna Wassholm, Wolfgang Mährle, Lars Peters, Sean Pollock, Claus Scharf, Thomas Stamm-Kuhlmann
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Porthanin ajan muuttuvat muistot = Porthan och hans tid i det föränderliga minnet (2015)
Laura Hollsten, Johanna Wasshom
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Släkten Donner – från handelsmän till akademiker (2015)
Johanna Wassholm
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Statlig kontroll och historisk kunskap (2015)
Johanna Wassholm, Mats Wickström
Ikaros
D2 Artikel i en professionell bok
The Great Northern War in Finnish Memory Culture (2015)
Wassholm Johanna
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
1800-luvun tutkimuksen verkoston 5. vuosikonferenssi (2013)
Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman
Historiallinen Aikakauskirja
B2 Bokavsnitt
Det adliga jungfrustiftet (2013)
Wassholm Johanna
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det hopp för nationen? (2013)
Johanna Wassholm
Vasabladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Populär kejsarbiografi (2012)
Johanna Wassholm
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
En finsk nationell identitet efter 1809? Tolkningar i tidigare forskning (2008)
Wassholm Johanna
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Minnet, glömskan och den nationella myten (2008)
Wassholm Johanna
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Krig sett med civila ögon (2007)
Johanna Wassholm
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Mellan Helsingfors och Vladivostok - Sigrid Tarasoff Missings memoarer. (2007)
Johanna Wassholm
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Finlands historia skriven på tyska (2006)
Johanna Wassholm
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Svenskt, finskt och ryskt hos Eric Gustaf Ehrström efter 1809. Nation och språk ur ett individperspektiv (2006)
Johanna Wassholm
Historisk tidskrift för Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ludwig Heinrich Nicolays Monrepos (2005)
Johanna Wassholm
Finsk tidskrift


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-02-11 vid 08:07