Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Against all odds: Sally Salminen's Katrina and the possibilities of cultural transfer (2015)
Roger Holmström
Barkhuis publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
"Det andra seendet". Om iakttagandets roll i Torsten Petterssons poesi (2015)
Roger Holmström
Gidlunds


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50