Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 4/2015 (2015)
Suvi Keskinen, Lena Näre, Salla Tuori


Övriga publikationer

F1 Publicerat oberoende konstverk
Undrans Mosaik. Cantata celebrating Åbo Akademi 100 years. First Performance, Vaasa Church. Florakören, Brahe Djäknar, Pedavoces, Soloists 17.3.2018 (2018)
Salla Tuori, Nina Kivinen, Diana Toivola, Ulf Långbacka, Daniel Siegel, Sven Olav Back
D2 Artikel i en professionell bok
Normkritiska perspektiv på kön och ras/etnicitet i en skolkontext (2017)
Salla Tuori
Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Taloudesta, globaaleista valtasuhteista ja jälkikoloniaalista näkökulmasta. Puheenvuoro. (2015)
Suvi Keskinen, Salla Tuori
Sukupuolentutkimus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Valkoisuusnormi, rodullistamisen kritiikki ja sukupuoli (Johdanto) (2015)
Suvi Keskinen, Lena Näre, Salla Tuori
Sukupuolentutkimus


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:08