Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Towards fabrication of 3D printed medical devices to prevent biofilm formation (2014)
Niklas Sandler, Ida Salmela, Adyary Fallarero, Ari Rosling, Mohammad Khajeheian, Ruzica Kolakovic, Natalja Genina, Johan Nyman, Pia Vuorela
International Journal of Pharmaceutics
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50