Forskningsområden


Nyckelord

interpersonal trust, Political trust, Social capital


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Whom do Finns trust? In-group and out-group trust in Finland (2019)
Thomas Karv, Maria Bäck
Samforsk
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kriittiset mutta uskolliset suomalaiset: kansalaisten EU-asenteet jäsenyyden aikana (2017)
Bäck Maria
Gaudeamus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
’Lukiolaiset luottavat lujemmin. Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella (2017)
Anna-Riikka Aarnio, Henri Ala-Lahti, Eeva-Kaisa Elonen, Lotta Hakanpää, Sakari Ilkka, Vera Järvenreuna, Petra Kantola, Sanni Lehtinen, Laura Tiihonen, Josefina Sipinen, Aino Tiihonen, Elina Kestilä-Kekkonen, Maria Bäck
Kosmopolis
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
When trust matters—a multilevel analysis of the effect of generalized trust on political participation in 25 European democracies (2016)
Maria Bäck, Henrik Serup Christensen
Journal of Civil Society
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
'Owning Protest but Sharing Distrust? Confidence in the Political System and Anti-Political-Establishment Party Choice in the Finnish 2011 Parliamentary Elections (2014)
Bäck, Maria, Kestilä-Kekkonen Elina
Research on Finnish Society
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Owning protest but sharing distrust? Confidence in the political system and anti-political-establishment party choice in the Finnish 2011 parliamentary (2014)
Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
Research On Finnish Society
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
'Sosiaalinen pääoma ja poliittinen osallistuminen Suomessa (2013)
Bäck, Maria, Kestilä-Kekkonen Elina
Politiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från metafor till mätning. En samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter' (2012)
Bäck Maria
Socialmedicinsk tidskrift
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa (2011)
Bäck Maria
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
'Social Capital and Political Trust in Finland: An Individual-level Assessment (2009)
Bäck, Maria & Kestilä, Elina
Scandinavian Political Studies
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Socialt förtroende och deltagande i frivilliga föreningar. Det sociala kapitalet i svenskfinland (2008)
Bäck Maria
Samforsk
G3 Licentiatavhandling
Socialt förtroende och politisk orientering (2006)
Bäck Maria


Övriga publikationer

I1 Audiovisuellt material
Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 (2016)
Aarnio, Anna-Riikka & Ala-Lahti, Henri & Elonen, Eeva-Kaisa & Hakanpää, Lotta & Ilkka, Sakari) & Järvenreuna, Vera & Kantola, Petra & Lehtinen, Sanni & Tiihonen, Laura) & Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino

Senast uppdaterad 2019-01-08 vid 08:09