Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tieteellisen maailmankuvan vakiinnuttaminen.: Perinnöllisyystiede ja politiikan legitimointi vuosina 1900-1945. (2016)
Nygård H.
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Entreprenörskapets Svenskfinland. Företagsamheten och handlingskraften (2015)
Henry Nygård
Svenska kulturfonden


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Olja på dagordningen - ett miljöperspektiv (2017)
Henry Nygård
Finsk tidskrift
E2 Populär monografi
Ei jätetä jälkiä huomiseen. Pirkanmaalaisen jätehuollon historiaa sadalta vuodelta (2015)
Henry Nygård, Simo Isoaho
Pirkanmaan jätehuolto
E2 Populär monografi
Polttava kysymys. Orikedon jätteenpolttolaitos ja yhdyskuntajätehuollon kehitys Suomen Turussa (2015)
Henry Nygård
Turun Seudun Jätehuolto

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50