Anna Möuts

Doktorand, Biokemi
E-post: anna.mouts@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Glucosylceramide acyl chain length is sensed by the glycolipid transfer protein. (2018)
Backman, Halin, Nurmi, Möuts, Kjellberg, Mattjus
PLoS ONE
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Preparation and Membrane Properties of Oxidized Ceramide Derivatives. (2018)
Matsufuji, Kinoshita, Möuts, Slotte, Matsumori
Langmuir
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Purification and Validation of Lipid Transfer Proteins (2017)
Matti A. Kjellberg, Anders P.E. Backman, Anna Möuts, Peter Mattjus
Humana Press

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:54