Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Iron-Catalyzed Arylation of Aromatic Ketones and Aldehydes Mediated by Organosilanes (2014)
Risto Savela, Marcin Majewski, Reko Leino
European Journal of Organic Chemistry
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50