Professor

Holger Weiss

E-post: holger.weiss@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216400
Telefon: +358-2-2154390


Yrkesmässiga intressen

Holger Weiss är professor i allmän historia vid Åbo Akademi. Jag disputerade disputerade vid Helsingfors universitet 1997 och har bedrivit forskarstudier vid Bayreuths universitet; jag har gjort arkivforskning i Nigeria, Ghana, Ryssland, Tyskland, England, Schweiz, Danmark och Sverige, fältforskning i Ghana och varit gästforskare på Afrikainstitutet vid universitetet i Bayreuth. Under 1990-talet var jag verksam som forskare vid institutionen för u-landsstudier vid Helsingfors universitet (HU), åren 2001-2003 som universitetslektor i Afrikas historia och kulturer vid institutionen för asiatiska och afrikanska språk och kulturer vid HU. Fr.o.m. hösten 2003 har jag skött om lärostolen i allmän historia vid Åbo Akademi (ÅA) och utnämndes till ordinarie professor i allmän historia 1.6.2011. Jag var gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna 2015-2019 och Guest of Director vid Munich Centre for Global History 2020. Jag är docent i Afrikas historia vid HU, docent i globalhistoria vid ÅA och ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten.

Forskningsintresse: danska-afrikanska möten och rum på Guldkusten under 1700-talet, norra Nigeria och dess randområden, med tyngdpunkt på miljö- och samhällshistoria under 1800- och början av 1900-talet samt norra Ghanas miljö- och samhällshistoria under 1900-talet; islamisk ekonomi och givandet av allmosor bland muslimer i Västafrika, framför allt i Ghana. Mina nuvarande (pågående) forskningsprojekt handlar om globala vänsterradikala nätverk under mellankrigsperioden, om globalhistorisk forskning med fokus på nätverk och växelverkan inom den atlantiska världen under 1700- och 1800-talet samt om muslimska NGOs och deras verksamhet i Ghana.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
1919 and the Century of the Labour Internationalisation (2020)
Stefano Bellucci, Holger Weiss
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cotton and Salt: Swedish Colonial Aspirations and the Transformation of Saint Barthélemy in the Eighteenth Century: (2020)
Holger Weiss, Laura Hollsten, Stefan Norrgård
Environment and History
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Hamburg, 8 Rothesoodstrasse: From a Global Space to a Non-place (2019)
Holger Weiss
De Gruyter
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
»Vereinigt in der internationalen Solidarität!« Der Aufruf der Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter an die »Kolonial«- und »Neger«-Seeleute in den frühen 1930er-Jahren (2019)
Holger Weiss
Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Against Japanese and Italian Imperialism: The Anti-War Campaigns of Communist International Trade Union Organizations, 1931-1936 (2018)
Holger Weiss
Moving the Social: Journal of Social History and the History of Social Movements
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
From West Africa to the Caribbean: The Making of a Radical African Atlantic (2018)
Holger Weiss
Internationales Willi Münzenberg Forum
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Locust invasions in northern Ghana in the 1930s (2018)
Holger Weiss
Transactions of the Historical Society of Ghana. New Series
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tanskalaiset alusmaat Länsi-Afrikassa ylirajaisena yhteisönä (2018)
Holger Weiss
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The European and Eurafrican Population of the Danish Forts on the Eighteenth-Century Gold Coast (2018)
Holger Weiss
African Economic History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Between Moscow and the African Atlantic: The Comintern Network of Negro Workers (2016)
Holger Weiss
Monde(s)
C1 Bok
"No condition is permanent": Afrika tur och retur (2016)
Holger Weiss
Skrifter utgivna av Historiska Samfundet i Åbo
C1 Bok
Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847 (2016)
Holger Weiss
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Transnational and Global Perspectives on International Communist Solidarity Organisations (2016)
Bernhard Bayerlein, Kasper Braskén, Holger Weiss
Brill
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ghanan muslimit (2015)
Holger Weiss
Gaudeamus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pan-Africanism, Socialism and the Future: Development Planning in Ghana, 1951-1966 (2015)
Jeff Grischow, Holger Weiss
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Trade and Neutrality during Times of War: An analysis of Danish Slave Trade during the Eighteenth Century (2015)
Holger Weiss
Les Perséides Éditions
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Divided Space: Subjects and Others in the Swedish West Indies during the Late Eighteenth Century (2013)
Holger Weiss
Ashgate
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Schwarze Genossen im Netz der Komintern: Bemerkungen zu Position und Aktivitäten des Internationalen Gewerkschaftskomitees der Negerarbeiter, 1930-1933 (2013)
Holger Weiss
Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sveaborg and the End of the Swedish Cosmopolitan Eighteenth Century: An Epilogue (2013)
Holger Weiss, Göran Rydén
Ashgate
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Danish Gold Coast as Multinational and Entangled Space, c. 1700-1850 (2013)
Holger Weiss
Springer
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

O2 Annat
Globaliseringens gulbleke ryttare (2020)
Holger Weiss
Historikerbloggen
O2 Annat
Professor Max Engman in memoriam (2020)
Holger Weiss
Historikerbloggen
O2 Annat
Svarta döden söder om Sahara? (2020)
Holger Weiss
Historikerbloggen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Danmark og kolonierne (Denmark and the colonies): Reflections about the new magnum opus in the colonial history of Denmark.
[Book review of] Danmark og kolonierne: Danmark – En kolonimagt, red. Mikkel Venborg Pedersen,
København: Gads forlag 2017; ISBN 9788712049548
Danmark og kolonierne: Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne, red. Niels Brimmes, København: Gads forlag 2017; ISBN 9788712049586
Danmark og kolonierne – Vestafrika. Forterne på Guldkysten, red. Per Oluf Hernæs, København: Gads forlag 2017; ISBN 9788712049579
Danmark og kolonierne – Vestindien. St. Croix, St. Thomas og St. Jan, red. Poul Erik Olsen, København: Gads forlag 2017; ISBN 9788712049562
Danmark og kolonierne – Grönland. Den arktiske koloni, red. Hans Christian Gylløv, København: Gads forlag 2017. ISBN 9788712049555
(2019)
Holger Weiss
Scandinavian Journal of History
Visa på utgivarens sida
O2 Annat
Telefonen på väggen till höger om vaktbåset (blog) (2019)
Holger Weiss
Historikerbloggen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Slaveriet under svensk flagg och dess minneskultur (2017)
Holger Weiss
Bokförlaget Exkurs
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
West African Radicals and Communist Anti-Imperialist Networks in the African Atlantic during the 1920s and 1930s: Sixth Kobina Sekyi Memorial Lecture (2017)
Holger Weiss
Centre for Advanced Studies of African Society
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Danskarna i den transatlantiska slavhandeln under 1700-talet (2015)
Holger Weiss
Akpé: Villa Karon kulttuurilehti / Villa Karos kulturblad

Senast uppdaterad 2020-21-03 vid 18:44