Gustav Björkstrand


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Anders Chydenius och trosfriheten (2018)
Gustav Björkstrand
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
[Kommentar till] Brev till Jacob Tengström 13.5.1794 (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
[Kommentar till] Brev till Jacob Tengström 4.2.1784 (2015)
Gustav Björkstrand
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
[Kommentar till] Brev till Jacob Tengström 7.4.1790 (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
[Kommentar till] Odaterat brevfragment till Jacob Tengström 1801 – 1802 (2015)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
[Kommentar till] Petition angående det österbottniska prästerskapets avlöning: Opublicerad handskrift (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
C1 Bok
Från parnassen och predikstolen: Föredrag, tal och predikningar 2005-2012 (2014)
Gustav Björkstrand
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Med kärlek till kyrkan: Björn Vikströms böcker och tematiken i dem (2019)
Gustav Björkstrand
Fontana Media
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Vilken roll spelade reformationen och ryska revolutionen för den process som ledde till Finlands självständighet (2018)
Gustav Björkstrand
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Blås liv i nådegåvan du har: (2017)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En väg som är överlägsen alla andra (2017)
Gustav Björkstrand
Åbo Underrättelser
B2 Bokavsnitt
Kyrkans fostrande verksamhet (2017)
Gustav Björkstrand
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.
E1 Populär artikel, tidningsartikel
När lampstället flyttas (2017)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tre jubileer (2017)
Gustav Björkstrand
Åbo Underrättelser
B2 Bokavsnitt
Anders Chydenius (2016)
Gustav Björkstrand
Sveriges riksdag
B2 Bokavsnitt
Anders Chydenius teologiska åskådning (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Förord (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Kommentar till Anders Chydenius Puhet, Kronobyn Mestauspaikalla 1786 (2016)
Gustav Björkstrand, Kaisa Häkkinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Kommentar till Anders Chydenius Svar till Anna Kristina Silahka (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Kommentar till Anders Chydenius Tal hållit på avrättningsplatsen i Kronoby 1786 (2016)
Gustav Björkstrand, Kaisa Häkkinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Kommentar till Anders Chydenius Tal vid Anders Gustafssons bår (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Kommentar till Anmärkningar och föreslagna förbättringar uti den nya swenska profpsalmboken (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Kommentar till Chydenius skrivelse Svar på kritik mot österbottniska präster 1775 (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
E2 Populär monografi
Livet är ett lagspel : John Vikström som kyrklig ledare och samhällspåverkare (2016)
Björkstrand Gustav
Fontana Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En kyrkotrogen svensk minoritet (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens Tidning
B2 Bokavsnitt
Förord (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Goda nyheter och dåliga (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
B2 Bokavsnitt
Kan Borgå stift reellt bli Svenska stiftet? (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska kulturfonden
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kommunreformen och församlingarna (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tryckfrihet till varje pris? (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Varför bär vi upp kollekt? (2015)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En Arkimedes från Gamla Karleby (2014)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett nådens år från Herren (2014)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Han trodde och kämpade för friheten: Recension av Nils Erik Forsgårds bok Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland (2014)
Gustav Björkstrand
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Klas Hanssons dissertation Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914-1990. (2014)
Gustav Björkstrand
Kyrkohistorisk årsskift för Sverige
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Ulla-Lena Lundbergs bok Is (2014)
Gustav Björkstrand
Teologinen Aikakauskirja
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Suomen kirkon syntymäpäivää kannattaa juhlia 2017 (2014)
Gustav Björkstrand
Kotimaa

Senast uppdaterad 2019-07-11 vid 08:08