Saara Ilvessalo

Universitetslärare, Rättsvetenskap
E-post: saara.ilvessalo@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Combatting Eutrophication in the Baltic Sea: Legal Aspects of Sea-Based Engineering Measures: Legal perspectives (2019)
Henrik Ringbom, Brita Bohman, Saara Ilvessalo
Brill Research Perspectives Law of the Sea
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:10