Anna-Elena Pääkkölä


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Nuorisotutkimus-lehti 1/2020. Teemanumero: Populaarikulttuuri (2020)
Marjaana Virtanen, Anna-Elena Pääkkölä, Tiina Käpylä, Sanna Qvick
Nuorisotutkimusseura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Wall-E:sta Ginny Weasleyyn: populaarikulttuuri, lapsuus ja nuoruus 2000-luvulla [Pääkirjoitus] (2020)
Marjaana Virtanen, Anna-Elena Pääkkölä, Tiina Käpylä, Sanna Qvick
Nuorisotutkimus


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
#Crucial21DbW: Miami directed by Zaida Bergroth (2019)
Anna-Elena Pääkkölä
#DirectedbyWomen

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 08:08