Professor

Anette Hallin

Professor, Företagsekonomi
E-post: anette.hallin@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504780136
Telefon: +358-2-2154136


Biografi

Min forskning handlar om hur organisering sker genom ständigt pågående och röriga processer. Jag intresserar mig särskilt för hur förändring (i organisationer, i ledning av arbete och i arbete) sker genom samspelet av teknik/det materiella och organisering/det sociala och använder mig ofta av praktikteori, STS och sociomaterialitet i mina analyser. Jag har studerat olika slags empiriska kontexter, t ex städer och avfallshantering, projekt och temporära organisationer, digitalisering-automatisering, med olika slags kvalitativa metoder.

Jag har god erfarenhet av att söka forskningsfinansiering, leda forskningsprojekt och -program, och sprider forskningsresultat både genom vetenskapliga publikationer och genom bloggar och föredrag i olika sammanhang utanför den akademiska världen.


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Future ageing: Welfare technology practices for our future older selves (2019)
Michela Cozza, Lucia Crevani, Anette Hallin, Jennie Schaeffer
Futures
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Förändringsledning: (2019)
Anette Hallin, Anna Olsson, Maria Widström
C1 Bok
Projektledning: (2019)
Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
Liber
C1 Bok
Intervjuer (2018)
Anette Hallin, Jenny Helin
Studentlitteratur
C1 Bok
Metod för företagsekonomer: uppsats enligt 4-stegsmodellen (2018)
Blomkvist Pär, Hallin Anette, Lindell Eva
Studentlitteratur
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Organization Structures for New Service Development (2018)
Elina Jaakkola, Anette Hallin
Journal of Product Innovation Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Performative narcissism: When organizations are made successful, admirable and unique through narcissistic work (2017)
Lucia Crevani, Anette Hallin
Management Learning
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Industrial PhD Students and their Projects (2016)
Angelina Sundström, Gunnar Widforss, Malin Rosqvist, Anette Hallin
Procedia Computer Science
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Understanding "the PhD-project" - applying narrow and broad perspectives on doctoral studies (2016)
Fredrik Backlund, Anette Hallin
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att skriva process. (2015)
Anette Hallin
Studentlitteratur
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Brand transformation: A performativity approach to brand regeneration (2015)
Andrea Lucarelli, Anette Hallin
Journal of Marketing Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Goal seeking and goal oriented projects - trajectories in the temporary organisation (2015)
Tina Karrbom Gustavsson, Anette Hallin
International Journal of Managing Projects in Business
C1 Bok
Method for engineering students: Degree projects using the 4-phase Model (2015)
Pär Blomkvist, Anette Hallin
Studentlitteratur
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Projekt i skolan (2015)
Anette Hallin
Studentlitteratur
A4 Konferenspublikationer
Trajectories in temporary organizing: "Goal seeking" and "goal oriented" projects (2015)
Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Book Reviews Special Forum: About Doing Research. "What is Theory? Answers from the Social and Cultural Sciences" (2014)
Anette Hallin
M@n@gement
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
E-government Policy Formation - Understanding the roles of change drivers, veto players and advocacy coalitions (2014)
William Linnefell, Anette Hallin, Mikael Lagergren
Electronic Journal of e-Government
A4 Konferenspublikationer
Implementing eGovernment Policy - Politics and Resistance (2014)
W. Linnefell, A. Hallin, M. Lagergren
C1 Bok
Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-fasmodellen (2014)
Pär Blomkvist, Anette Hallin
Studentlitteratur
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Rethinking dichotomization: A critical perspective on the use of “hard” and “soft” in project management research (2014)
Tina Kärrbom Gustavsson, Anette Hallin
International Journal of Project Management
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Translating sustainability in city development projects: The case of Stockholm Royal Seaport (2014)
Peter Dobers, Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Guiding in the City of Tomorrow: Materializing the Future Through Future and Present Components (2013)
Tina Kärrbom Gustavsson, Anette Hallin
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Introducing the multi-spatial study: Taking process ontology seriously in organization studies (2013)
Anette Hallin, Lucia Crevani, Lars-Olof Lychnell
A4 Konferenspublikationer
Materiality and children's performative understanding of the city in a guided tour (2013)
Anette Hallin, Peter Dobers
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Performing Guided Tours: Editorial (2013)
Mikael Jonasson, Anette Hallin, Phil Smith
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Book Review:Process, Sensemaking & Organizing (2012)
Anette Hallin
Scandinavian Journal of Management
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
eGovernment in a Swedish Municipality-Change management in the planning process (2012)
K. Lundevall, A. Hallin, M. Lagergren, M. Wretlund
A4 Konferenspublikationer
How is service innovation organized in KIBS firms? Towards a typology of service innovation practices (2012)
Elina Jakkola, Anette Hallin, Anna Jerbrant
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Representation of Space. Uncovering the Political Dimension of Guided Tours in Stockholm (2012)
Anette Hallin, Peter Dobers
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Artifacts as narratives and Narratives as artifacts - the touchable and the thinkable in organizing (2011)
Anette Hallin,Tina Karrbom Gustavsson
A4 Konferenspublikationer
Shaping the (sustainable) citizens of tomorrow: An act of CRS or HRM? (2011)
Tina Karrbom Gustavsson, Anette Hallin, Peter Dobers
A4 Konferenspublikationer
Standardization and innovation - the Janus-face of service innovation (2011)
Linse C., Hallin A.
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Thick performances, not just thick descriptions: the processual nature of doing qualitative research (2011)
Vivianne Sergi, Anette Hallin
Qualitative Research in Organizations and Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Digging Wider and Deeper. Revealing the hegemony and symbolic power of 'project' studies and practice (2010)
Anette Hallin,Tina Kärrbom Gustavsson
International Journal of Project Organisation and Management
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Entrepreneurship, gender and profession - an intersectional research agenda (2010)
L. Crevani, A. Hallin, M. Lindgren
C2 Redigerat verk
First International Research Forum on Guided Tours - Proceedings (2010)
Anette Hallin, Rolf Solli
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Managing Death: Corporate Social Responsibility and Tragedy (2009)
Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
Corporate Social Responsibility and Environmental Management
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Marketing the mCity. How a city based-ICT project can make sense (2009)
Anette Hallin
Idea Group Reference
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Organizational Communication and Sustainable Development:ICTs for Mobility (2009)
Editors: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
Idea Group Reference
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Producing Stockholm Through Guided Tours (2009)
Anette Hallin, Peter Dobers
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Size Matters: Ostensive and Performative Dimensions of Organizational Size (2009)
Anette Hallin
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Use of Internet and Partnerships in Building the Brand of 'Stockholm - The Capital of Scandinavia' (2009)
Dobers P., Hallin A.
Idea Group Reference
A4 Konferenspublikationer
Between Materiality and Agency - mCity and the size of organizations (2008)
Anette Hallin
A4 Konferenspublikationer
Stockholm in music. An exploration into the relations between Lyrics and Place (2008)
Anette Hallin, Peter Dobers
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
mCity: User focused development of mobile services within the city of Stockholm (2007)
Anette Hallin, Kristina Lundevall
Idea Group Reference
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Slipping into Darkness: A Study of the Role of ICTs in the Making of Stockholm’s Image (2006)
Peter Dobers, Anette Hallin
Journal of Urban Technology
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Excess of visions - the creation of empty spaces in organizations (2005)
Anette Hallin


Övriga publikationer

O2 Annat
Pacing - a way to facilitate boundary management (2019)
Marie Mörndal, Anette Hallin
D3 Professionell konferenspublikation
Theorizing muddy practices in temporary organizations (2018)
Anette Hallin, Eva Maaninen-Olsson
O2 Annat
Constructing the waste-scape - spacing practices in a waste management company (2017)
Anette Hallin, Carina Färm
Lunds universitet
O2 Annat
Finding the pace of the learning practice of purposeful organising (2017)
Marie Mörndal, Anette Hallin
D3 Professionell konferenspublikation
Mind the gap - understanding organisational collaboration (2017)
Anette Hallin, Magnus Hoppe, Bozena Guziana, Marie Mörndal& Michelle Åberg
O2 Annat
Animals, social interaction and project management (2016)
Anette Hallin, Chris Ivory
D3 Professionell konferenspublikation
Introducing the multi-spatial study (2015)
Anette Hallin, Lucia Crevani
D3 Professionell konferenspublikation
Overcoming empty spaces: understandingorganizational co-operation as generative spaces (2015)
Anette Hallin, Magnus Hoppe
D3 Professionell konferenspublikation
Project overflow and the projectification of society - taking a step back (2015)
Tina Karrbom Gustavsson, Anette Hallin
D3 Professionell konferenspublikation
The headache of what happens after projects - extending the ethical responsibility of project management (2015)
Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
D3 Professionell konferenspublikation
The mutual constituting of organizations - the case of NK department store and Stockholm (2015)
Anette Hallin, Peter Dobers
D3 Professionell konferenspublikation
Time for space in projects - re-conceptualizing the temporary organization (2015)
Anette Hallin
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Industrial Involvement in Engineering Education and Industrial Structural Change (2012)
Anette Hallin, Claes Hansson
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Rethinking the dichotomy of ‘hard’ and ‘soft’ in projects: Comparing stage-­gate-­models and agile methods (2012)
Tina Karrbom Gustavsson, Anette Hallin
D3 Professionell konferenspublikation
Guiding in the imaginary city of the future (2011)
Tina Karrbom Gustavsson, Anette Hallin, Peter Dobers
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Entrepreneuring - a question of space and place: A longitudinal study of entrepreneuring (2010)
K. Berglund, A, Hallin
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Hot stuff: gendering the academic (2010)
Anette Hallin, Viviane Sergi, Lucia Crevani
D3 Professionell konferenspublikation
Competition, Cooperation or Coopetition. Municipal Darwinism in the 21st century (2009)
A. Hallin, P. Adolfsson, P. Dobers
O2 Annat
Narcissistic organizations - or business as usual (2009)
Crevani L., Hallin A.
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Take me to the city. Where? (2009)
Hallin A., Nuur C.
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
The Commodification of the City (2008)
Anette Hallin, Peter Dobers
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Has Organizations Studies forgotten Size? (2007)
Anette Hallin
O2 Annat
The Production of Stockholm for tourists (2007)
Anette Hallin, Peter Dobers
B2 Bokavsnitt
Tensta - en fristad undan våldet (2006)
Anette Hallin
O2 Annat
The Big Picture and the Small Talk (2005)
Anette Hallin

Senast uppdaterad 2020-03-02 vid 16:40