Professor

Anette Hallin

Professor, Företagsekonomi
E-post: anette.hallin@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504780136
Telefon: +358-2-2154136


Biografi

Min forskning handlar om hur organisering sker genom ständigt pågående och röriga processer. Jag intresserar mig särskilt för hur förändring (i organisationer, i ledning av arbete och i arbete) sker genom samspelet av teknik/det materiella och organisering/det sociala och använder mig ofta av praktikteori, STS och sociomaterialitet i mina analyser. Jag har studerat olika slags empiriska kontexter, t ex städer och avfallshantering, projekt och temporära organisationer, digitalisering-automatisering, med olika slags kvalitativa metoder.

Jag har god erfarenhet av att söka forskningsfinansiering, leda forskningsprojekt och -program, och sprider forskningsresultat både genom vetenskapliga publikationer och genom bloggar och föredrag i olika sammanhang utanför den akademiska världen.


Senast uppdaterad 2019-10-10 vid 16:36