Roland Träskelin

Utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande
E-post: roland.traskelin@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504782326
Telefon: +358-6-3247026

Senast uppdaterad 2019-23-08 vid 08:08