PhD student, Information Studies

Claes Dahlqvist

Forskarstuderande, FSE Gemensamma
E-post: claes.dahlqvist@abo.fi


Forskningsområden


Nyckelord

Information literacy, information seeking, information seeking behaviour, Information Studies


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Informationssökningsguide (2019)
Helena Andersson, Claes Dahlqvist
Studentlitteratur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Läraktiviteter för informationskompetens: främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor? (2017)
Claes Dahlqvist
Högskolepedagogisk debatt
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Anpassad litteratur för studenter med läsnedsättning: vad gör vi och hur kan vi bli bättre? (2016)
Dahlqvist C
Högskolepedagogisk debatt


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 09:06