Lina Metsämäki


Biography

Filosofie magister i Nordisk folkloristik 2018


Professional interests

Forskningsintressen: Kön, familj, reproduktion, makt, intersektionalitet, kulturanalys, diskursanalys

Pågående projekt: Doktorsavhandling i Nordisk Folkloristik med arbetstiteln Familjenormer och könsdiskurser i personliga erfarenhetsberättelser om oplanerade graviditeter i Finland på 2010-talet.


Research Areas


Peer-reviewed publications


Last updated on 2020-27-08 at 13:52