Lina Metsämäki


Biografi

Filosofie magister i Nordisk folkloristik 2018


Yrkesmässiga intressen

Forskningsintressen: Kön, familj, reproduktion, makt, intersektionalitet, kulturanalys, diskursanalys

Pågående projekt: Doktorsavhandling i Nordisk Folkloristik med arbetstiteln Familjenormer och könsdiskurser i personliga erfarenhetsberättelser om oplanerade graviditeter i Finland på 2010-talet.


Forskningsområden


Senast uppdaterad 2019-05-08 vid 09:34

Dela länk