Johanna Ahlskog

Forskardoktor, Cellbiologi
E-post: johanna.ahlskog@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
PARP Inhibitors in Prostate Cancer - the Preclinical Rationale and Current Clinical Development (2019)
Verneri Virtanen, Kreetta Paunu, Johanna K Ahlskog, Reka Varnai, Csilla Sipeky, Maria Sundvall
Genes
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:55