Johanna Ahlskog

Forskardoktor, Cellbiologi
E-post: johanna.ahlskog@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
PARP Inhibitors in Prostate Cancer-the Preclinical Rationale and Current Clinical Development (2019)
Verneri Virtanen, Kreetta Paunu, Johanna K Ahlskog, Reka Varnai, Csilla Sipeky, Maria Sundvall
Genes
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:55