Vesa Koskimaa

E-post: vesa.koskimaa@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Puolueiden sisäiset valtasiirtymät: jäsenaktiiveilta eliiteille? (2017)
Vesa Koskimaa
Vastapaino
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Intra-party power: the ascendancy of parties’ public ‘face’? (2016)
Vesa Koskimaa
Santerus Academic Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Political socialization and political interest: The role of school reassessed. (2015)
Vesa Koskimaa, Lauri Rapeli
Journal of Political Science Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
’Joku porukka tekee jotain päätöksiä tuolla jossain’ – tutkimus laman jälkeen varttuneen nuorison politiikkakäsityksistä (2011)
Vesa Koskimaa
Politiikka


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Anna Kontula, Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä (2018)
Vesa Koskimaa
Politiikka
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Suomalaiset puolueet voisivat demokratisoitua (2018)
Vesa Koskimaa
Helsingin Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Eliitin sulkeutuminen kiihdyttää protestia (2011)
Vesa Koskimaa
Pohjalainen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Nuorista ja politiikasta (2011)
Vesa Koskimaa, Lauri Rapeli
Nuorisotutkimus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Nuorten poliittista osallistamista vai poliittisen eliitin pelastamista? (2011)
Vesa Koskimaa, Lauri Rapeli
Nuorisotutkimus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vaalien voittaja voidaan määritellä eri tavoin (2011)
Vesa Koskimaa
Helsingin Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Äänestysiän laskemisella hoidetaan seurausta - ei syytä (2010)
Vesa Koskimaa
Turun Sanomat

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:55