Sofie Henricson

Assistant Professor (tenure track), Languages
Email: sofie.henricson@abo.fi
Mobile: +358-504664938
Phone: +358-2-2154938


Professional interests

Sofie Henricson är forskardoktor i ämnet svenska vid Åbo Akademi och docent vid Åbo universitet. Hennes forskningsintressen omfattar bl.a. interaktionell lingvistik, variationspragmatik, lingvistiska landskap, lärande i interaktion och språkkontakt. Hon disputerade vid Helsingfors universitet 2013 och arbetade därefter fyra år som postdoc vid Åbo universitet, i det RJ-finansierade forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (https://www.su.se/svefler/ivip). Hon har arbetat som nämndforskare vid Svenska litteratursällskapet under doktorandtiden och som postdoc. Hon är en av redaktörerna för tidskriften Språk och stil.
***
Sofie Henricson is an assistant professor in Swedish at Åbo Akademi University, with special interest for interactional linguistics, variational pragmatics, linguistic landscapes, learning in interaction, and contact linguistics. She received her PhD from the University of Helsinki in 2013 and the title of docent from the University of Turku in 2020. She has worked as a postdoctoral researcher at the University of Turku (2014–2017, within the research programme Interaction and variation in pluricentric languages - Communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish, https://www.su.se/svefler/ivip/in-english), and as a researcher at The Society of Swedish Literature in Finland (2008–2012, 2018). She is one of the editors of the journal Språk och stil (https://www.nordiska.uu.se/sos/).


Peer-reviewed publications

A4 Conference proceedings
Collaborative actions in supervision meetings (2019)
Marie Nelson, Sofie Henricson, Marjo Savijärvi, Anne Mäntynen
A3 Book section, Chapters in research books
Introduktion: (2019)
Sofie Henricson, Jan Lindström
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Journal article (refereed)
Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal: (2019)
Nelson Marie, Henricson Sofie
Puhe ja kieli
View on publisher's site
C2 Edited book
Språk och interaktion 4 (2019)
Sofie Henricson, Jan Lindström
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
C2 Edited book
Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 29 2019 (2019)
Björn Melander, Gustav Bockgård, Sofie Henricson, David Håkansson
A1 Journal article (refereed)
Turtagning och interaktionell kompetens då högskolestudenter presenterar i grupp (2019)
Sofie Henricson
Yliopistopedagogiikka
A4 Conference proceedings
Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal (2018)
Sofie Henricson, Anne Mäntynen, Marie Nelson, Marjo Savijärvi
Helsingfors universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Mälardalens högskola
A1 Journal article (refereed)
Vem tänker, tycker och tror i sverigesvenska och finlandssvenska språkhandledningssamtal? (2018)
Sofie Henricson, Marie Nelson
Folkmalsstudier
A4 Conference proceedings
Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal (2016)
Nelson Marie, Henricson Sofie
University of Jyväskylä
A1 Journal article (refereed)
Att dela språk men inte samtalsmönster: Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal (2015)
Nelson Marie, Henricson Sofie, Norrby Catrin, Wide Camilla, Lindström Jan, Nilsson Jenny
Folkmalsstudier
A4 Conference proceedings
Pluricentric Languages: New Perspectives in Theory and Description (2015)
Henricson Sofie, Nelson Marie, Wide Camilla, Norrby Catrin, Lindström Jan, Nilsson Jenny
Peter Lang
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska och finska i samma samtal (2015)
Sofie Henricson
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Edited book
Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013 (2014)
Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Journal article (refereed)
Grammar and self-repair: Retraction patterns in German and Swedish prepositional phrases (2012)
Karin Birkner, Sofie Henricson, Camilla Lindholm, Martin Pfeiffer
Journal of Pragmatics
View on publisher's site
C2 Edited book
Språk och interaktion 3 (2012)
Jan Lindström, Sofie Henricson
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Conference proceedings
A contact-linguistic view on Finland-Swedish quotatives vara 'be', and att 'that' (2011)
Sofie Henricson
John benjamins
A1 Journal article (refereed)
Reparation med form eller funktion i fokus: två möjliga perspektiv inom interaktionell lingvistik (2010)
Camilla Lindholm, Sofie Henricson
Språk och interaktion
A4 Conference proceedings
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
A4 Conference proceedings
Kopulaverbet vara som citatmarkör i svenskt ungdomsspråk (2009)
Sofie Henricson
Svenskan i Finland
A4 Conference proceedings
ja satama (0.3) va e de: Reparationer i ett samtal i Kotka (2008)
Henricson Sofie
Svensk-Österbottniska samfundet


Other publications

D2 Article in a professional book
Komplicerade komplimanger (2019)
Sofie Henricson
Carlsson bokförlag
D1 Article in a trade journal
Håll koll på tummarna: (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Språktidningen
D1 Article in a trade journal
Kommunikativa mönster i Sverige och Finland. Att tolka det unika utifrån det generella (2017)
Sofie Henricson, Marie Nelson
Språkbruk
E1 Popularised article, newspaper article
Flerspråkigt på finlandssvenska (2013)
Sofie Henricson
Källan
D1 Article in a trade journal
Där svenskan möter finskan (2012)
Sofie Henricson
Språktidningen
D1 Article in a trade journal
Goodwin & Goodwin om beröring och intersubjektivitet (2012)
Sofie Henricson
Språkbruk
D4 Published development or research report or study
Retraction patterns and self-repair in German and Swedish prepositional phrases (2010)
Sofie Henricson, Camilla Lindholm, Karin Birkner, Martin Pfeiffer
E1 Popularised article, newspaper article
Svenska språköar: Vad avser vi med det? (2009)
Henricson Sofie
Källan
B1 Non-refereed journal articles
Om reparationer i ett gruppsamtal i Kotka (2008)
Henricson Sofie
Språk och interaktion
D1 Article in a trade journal
"Ingen pratar svenska här": Om svenskan på språköarna (2005)
Henricson Sofie
Språkbruk


Other Research Activities


Last updated on 2020-08-05 at 17:25