Camilla Björk-Åman

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: camilla.bjork-aman@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Speciallärares organisering av stöd för elever med inlärningssvårigheter i Svenskfinland (2019)
Camilla Björk-Åman, Christel Sundqvist
NMI-Bulletin
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The three-tiered support system and the special education teachers’ role in Swedish-speaking schools in Finland (2019)
C. Sundqvist, C. Björk-Åman, K. Ström
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:09