Ass. Professor

Mia Heikkilä

Biträdande professor (tenure track), Pedagogik
E-post: mia.heikkila@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504633265
Telefon: +358-6-3247265


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gender equality work in preschools and early childhood education settings in the Nordic
countries - an empirically based illustration
(2020)
Mia Heikkilä
Palgrave Communications
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vilka är pojkarna?: – en diskussion om dimensioner av pojkpositioner i skola och utbildning (2020)
Heikkilä, Mia
Socialmedicinsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Agency, guidance and gender – interrelated aspects of early childhood education settings (2019)
Anna Rantala, Mia Heikkilä
Education 3-13
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Skolutveckling och jämställdhet (2019)
Mia Heikkilä
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Debugging in Programming as a Multimodal Practice in Early Childhood Education Settings (2018)
Mia Heikkilä, Linda Mannila
Multimodal Technologies and Interaction
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socially Innovative Remodelling of Preschool Facilities (2018)
Malin Lindberg, Jennie Schaeffer, Mia Heikkilä
European Public & Social Innovation Review
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2020-10-06 vid 08:01