Mikko Huhtala


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
BODIL: a molecular modeling environment for structure-function analysis and drug design (2004)
Jukka V. Lehtonen, Dan-Johan Still, Ville-V. Rantanen, Jan Ekholm, Dag Björklund, Zuhair Iftikhar, Mikko Huhtala, Susanna Repo, Antti Jussila, Jussi Jaakkola, Olli Pentikäinen, Tommi Nyrönen, Tiina Salminen, Mats Gyllenberg, Mark S. Johnson
Journal of Computer-Aided Molecular Design
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 12:06