Roland Balint

E-post: roland.balint@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Temperature-Gradient-Driven Aging Mechanisms in Alkali-Bromide- and Sulfate-Containing Ash Deposits (2019)
Jonne Niemi, Roland Balint, Markus Engblom, Juho Lehmusto, Daniel Lindberg
Energy and Fuels
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:55

Kom i kontakt