Allmän pedagogik (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Educational leadership for sustained multi-level school development in Finland: A non-affirmative approach (2016)
Michael Uljens, Rolf Sundqvist, Ann-Sofie Smeds-Nylund
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36