FSE Gemensamma


Personer


Publikationer

null null 1 av 10 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Itämeriviikko suuntaa huomion merensuojelun toimijoihin (2020)
Nina Tynkkynen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Prospects for multi-level governance of maritime security in the Sulu-Celebes Sea: lessons from the Baltic Sea region (2020)
Indra Alverdian, Marko Joas, Nina Tynkkynen
Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Social Media and Entrepreneurship: Exploring the Role of Digital Source Selection and Information Literacy: Social Media and Entrepreneurship (2020)
Shahrokh Nikou, Malin E, Brännback, Thao Phuong Orrensalo, Gunilla Widén
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Trust and Respect in Entrepreneurial Information Seeking Behaviours (2020)
Thao Phuong Orrensalo, Nikou Shahrokh
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tuote vai elävä olento? Näkökulmia turkiseläinten historialliseen rooliin Suomessa 1900-luvulla (2020)
Otto Latva
Alue & Ympäristö
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
An Assessment of the Baltic Sea Action Plan (BSAP) Using the OECD Principles on Water Governance (2019)
Savitri Jetoo
Sustainability
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Baltic Sea: A Recovering Future From Decades of Eutrophication (2019)
Anna-Stiina Heiskanen, Erik Bonsdorff, Marko Joas
Elsevier
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cities as Leaders in EU Multilevel Governance: Embedded Upscaling of Local Experiments in Europe (2019)
Kristine Kern
Environmental Politics
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Combatting Eutrophication in the Baltic Sea: Legal Aspects of Sea-Based Engineering Measures: Legal perspectives (2019)
Henrik Ringbom, Brita Bohman, Saara Ilvessalo
Brill Research Perspectives Law of the Sea
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Editorial: (Un)Common Worlds Special Issue (2019)
Outi Ratamäki, Otto Latva
Trace ∴ Journal for Human-Animal Studies

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26