Teologi


Personer


Publikationer

null null 40 av 43 null null
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Psykologian johdantokurssi : lukion johdantokurssi: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (2014)
Harri Peltomaa, Ari Ahokas, Olli Apponen, Anita Hedman, Saija Hongisto, Antti Mattila, Outi Rytkönen, Tuomo Seitola
Opintoverkko
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sekulära och religiösa festdagar (2014)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Constantinianism of the Free Church Tradition and the Promise of a New Asceticism (2014)
Patrik Hagman
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The invisible made visible?: The ethical significance of befriending people with disabilities (2014)
Carolin Ahlvik-Harju
Studia Theologica
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tydlighet och öppenhet: Eller, varför de lutherska folkkyrkorna i Norden behöver en kombination av katolsk och anabaptistisk teologi för att möta framtiden (2014)
Patrik Hagman
Svensk Teologisk Kvartalskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Val och förtroende (2014)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
C1 Bok
Efter folkkyrkan. En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället. (2013)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället (2013)
Patrik Hagman
Theofilos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The End of Asceticism. Luther, Modernity and How Asceticism Stopped Making Sense. (2013)
Patrik Hagman
Political Theology
C1 Bok
Theology and the Arts: Engaging Faith (2013)
Ruth Illman, W. Alan Smith
Routledge

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26