Teologi


Personer


Publikationer

null null 1 av 41 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att vårda skapelsen: Intervju med Sara Willberg (2019)
Jakob Dahlbacka
Temabilaga till Sändebudet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Biblical Mothers as Images of the Church (2019)
Anni Maria Laato
International Journal for the Study of the Christian Church
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Enmity Planted in Eve and War Put into Adam (2019)
Antti Laato
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från folkbildning till fortbildning: Synen på lärande och kyrka i Luleå stifts herdabrev (2019)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Funeral Ritual of Adam and Abel in GLAE -- Confronting Gnostic Theology (2019)
Antti Laato
D1 Artikel i en facktidskrift
Kasvavaa yhteyttä. Asiakirjan arviointia akateemisen teologian näkökulmasta. (2019)
Anni Maria Laato
Reseptio
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kirkkoäidit kristinuskon levittäjinä (2019)
Anni Maria Laato
Suomen eksegeettinen seura
C2 Redigerat verk
Life of Adam and Eve: Using Jewish Traditions and Confronting Gnostic Reversed Exegesis (2019)
Antti Laato, Lotta Valve, Erkki Koskenniemi, Serafim Seppälä

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26

Dela länk