Teologi


Personer


Publikationer

null null 1 av 56 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Dag för dag – kyrkohistoriskt kalendarium av Carl-Erik Sahlberg (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Editorial (2020)
Lukasz Gorniok, Lena Roos, Ruth Illman, Karin Hedner Zetterholm, Svante Lundgren
Nordisk judaistik
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Guds kärleks offerväg (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Guds löften (2020)
Dahlbacka Ingvar
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
”Hemåt” – tankar kring ett ord som definierat en rörelse (2020)
Jakob Dahlbacka
SLEF-Media
C2 Redigerat verk
Homilies in Context (2020)
Anni Maria Laato, Serafim Seppälä, Harri Huovinen
Suomen patristinen seura - Patristiska samfundet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Homo moralis strikes back: Risks with homo economicus in restorative conflict resolution (2020)
Heidi Jokinen
Studia Theologica
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I Hedbergs fotspår – turista i Åboland (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Interesting viewpoints on Laestadianism in Finland (2020)
Eetu Kejonen
Approaching Religion
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Kirkko, kirkot ja kirkkoisät: varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa (2020)
Anni Maria Laato
Suomen patristinen seura - Patristiska samfundet i Finland

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26