Teologi


Personer


Publikationer

null null 1 av 41 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att vårda skapelsen: Intervju med Sara Willberg (2019)
Jakob Dahlbacka
Temabilaga till Sändebudet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Biblical Mothers as Images of the Church (2019)
Anni Maria Laato
International Journal for the Study of the Christian Church
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Clara Ahnfelt 200 år (2019)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Enmity Planted in Eve and War Put into Adam (2019)
Antti Laato
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från folkbildning till fortbildning: Synen på lärande och kyrka i Luleå stifts herdabrev (2019)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Funeral Ritual of Adam and Abel in GLAE -- Confronting Gnostic Theology (2019)
Antti Laato
D1 Artikel i en facktidskrift
Kasvavaa yhteyttä. Asiakirjan arviointia akateemisen teologian näkökulmasta. (2019)
Anni Maria Laato
Reseptio
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kirkkoäidit kristinuskon levittäjinä (2019)
Anni Maria Laato
Suomen eksegeettinen seura
C2 Redigerat verk
Life of Adam and Eve: Using Jewish Traditions and Confronting Gnostic Reversed Exegesis (2019)
Antti Laato, Lotta Valve, Erkki Koskenniemi, Serafim Seppälä

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26