Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum (TUCS)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Linear-space recognition for grammars with contexts (2018)
Barash M, Okhotin A
Theoretical Computer Science
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Towards Creating a DSL Facilitating Modelling of Dynamic Access Control in Event-B (2018)
Inna Vistbakka, Mikhail Barash, Elena Troubitsyna
Springer
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26