Communications


Persons


Publications

E1 Popularised article, newspaper article
Att skapa en trovärdig fiktiv värld. Ett samtal om Blade runner 2049 (2017)
Marcus Prest, Mio Lindman
Ikaros

Last updated on 2018-30-08 at 17:26