Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi


Personer


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Engaging the Millennials: The Citizens’ Initiative in Finland (2019)
Huttunen Janette, Christensen Henrik Serup
Young
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26

Dela länk