Education services, FHPT


Persons


Publications

E1 Popularised article, newspaper article
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Med kolonialismen som följeslagare (2018)
Nyqvist Yasmin
Åbo Underrättelser

Last updated on 2018-30-08 at 17:26