Kultur, historia och filosofi


Personer


Publikationer

null null 1 av 206 null null
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Barnlitteraturens- och forskningens- genuskompass (2020)
Mia Österlund
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det glada 20-talet är här! (2020)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hotad plats (2020)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
On the distinction between uptake and perlocutionary object: the case of issuing and obeying orders (2020)
Gustafsson Martin
Inquiry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Wittgenstein on using language and playing chess: The breakdown of an analogy and its consequences (2020)
Gustafsson Martin
O2 Annat
1,5 graders stegring (2019)
Stefan Norrgård
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Abstraction and Comics from a Semiotic Point of View (2019)
Fred Andersson
Presses Universitaires de Liège

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26