Social Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 21 of 21 Go to next page Go to last page
C2 Edited book
Barn och unga i rurala områden : nordiskt och europeiskt perspektiv : Nordisk temakonferens (2002)
P. Nyman-Kurkiala, L. Lindholm, E. Häggman
Nordiska ministerrådet
A3 Book section, Chapters in research books
Ruotsinkielinen ja nuori Suomessa (2002)
Pia Nyman-Kurkiala
Jyväskylän yliopisto
A3 Book section, Chapters in research books
Finnish majority - Swedish minority young people (2000)
Pia Nyman-Kurkiala
Finnish Youth Research Society
A3 Book section, Chapters in research books
The identity work of rural young people (2000)
C. Leccardi, P. Nyman-Kurkiala
Finnish Youth Research Society
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Att flytta bort och hem igen : sociala nätverk i kedjemigration. (1999)
Pia Nyman-Kurkiala
A1 Journal article (refereed)
Hurreja och Uralapor. Finlandssvenska ungdomars upplevelser av konflikter med finska ungdomar (1997)
Nyman-Kurkiala, P., & Kurkiala, P. H.
Nuorisotutkimus
A1 Journal article (refereed)
The social structures of a migrant colony (1994)
Pia Nyman-Kurkiala
Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic Relation

Last updated on 2018-30-08 at 17:26