Social Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 20 of 21 Go to next page Go to last page
D4 Published development or research report or study
Världsarv i samverkan?: Förvaltningsutredning 2010. Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård (2010)
Kristina Svels
D1 Article in a trade journal
Världsarvet Kvarkens skärgård - en social konstruktion (2009)
Svels Kristina
Maaseutu plus/Landsbygd plus
A1 Journal article (refereed)
The effect of social capital on health: The case of two language groups in Finland (2008)
Fredrica Nyqvist, Fjalar Finnäs, Gunborg Jakobsson, Seppo Koskinen
Health and Place
View on publisher's site
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum (2008)
Kristina Svels
A1 Journal article (refereed)
Den unga människans rätt till sammanhang och delaktighet: (The young people’s right to connectedness and participation) (2007)
Gun Jungerstam, Pia Nyman-Kurkiala, Kristina Ström, Lisbet Lindholm
Nordic Journal of Nursing Research
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Att inte ge upp skolan - en kartläggning av riskfaktorer för utslagning av elever inom yrkesutbildningen (2006)
Pia Nyman-Kurkiala, L Lindholm, K Ström, G Jungerstam.
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska Nykarlebyungas upplevelse: ”Att leva i ett tvåspråkigt land är inte alltid så lätt” (2003)
Pia Nyman-Kurkiala
Svenska yrkeshögskolan
A3 Book section, Chapters in research books
Ungdomar, identitetsutveckling och etnicitet (2003)
Pia Nyman-Kurkiala
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten

Last updated on 2018-30-08 at 17:26