Samhällsvetenskaper


Personer


Publikationer

null null 39 av 41 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Miesten kesken ja perheen parissa - merimies isänä (2004)
Thomas Heikell
Vastapaino
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Familjeproblematiken (2003)
Thomas Heikell
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kan vi förvänta oss mer av marknadsorientering i kommunerna i framtiden? (2003)
Henriksson Linnéa
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Om orsaker till marknadsorientering i kommuner i Finland och Sverige – tre möjliga förklaringar (2003)
Linnéa Henriksson
Nordisk administrativt tidsskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socio-demographic effects on cultural biases - A Nordic study of grid-group theory (2003)
unnar Grendstad, Susan Sundback
Acta Sociologica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Drugs in the postsocialist transitions of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland (2002)
Lagerspetz M, Moskalewicz J
European Addiction Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Drugs in the postsocialist transitions of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. (2002)
Lagerspetz, Moskalewicz
European Addiction Research
Visa på utgivarens sida
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
"Nog har jag alltid varit välkommen, tror jag": sjömännens anpassning till familjelivet (2002)
Thomas Heikell
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Consolidation as hegemonization: The case of Estonia (2001)
Mikko Lagerspetz
Journal of Baltic Studies
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Alcohol misuse as a health and social issue in the Baltic Sea region. A summary of findings from the Baltica Study. (1999)
Jussi Simpura, Christoffer Tigerstedt, Sari Hanhinen, Mikko Lagerspetz, Håkan Leifman, Jacek Moskalewicz, Jukka Törrönen
Alcohol and Alcoholism

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26