Samhällsvetenskaper


Personer


Publikationer

null null 38 av 41 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
How advertising for psychotropics constructs an enhanced gendered self (2008)
Elianne Riska, Thomas Heikell
Emerald
B2 Bokavsnitt
Inkludering och exkludering: att skapa en känsla av familj och släktskap (2008)
Thomas Heikell
Åbo Akademis förlag
B2 Bokavsnitt
Postsekulära drag i finländsk politik (2008)
Lise Kanckos
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gender and images of heart disease in Scandinavian drug advertising (2007)
Elianne Riska, Thomas Heikell
Scandinavian Journal of Public Health
B2 Bokavsnitt
Familjen som sjömannens ankare i det sunda livet: faderskap och hegemonisk manlighet i sjömansfamiljer (2006)
Thomas Heikell
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Gendering of psychotropics in Nordic medical advertising (2006)
T Heikell, E Riska
European Journal of Public Health
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Non-profit foundations in four countries of central and eastern Europe (2006)
Mikko Lagerspetz, Marek Skovajsa
Polish Sociological Review
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Seafaring in the blood: following in your father's footsteps (2006)
Thomas R. Heikell
Studio Conex d.o.o.
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Prozac generationen: Marknadsföring och medikaliseringsdebatten (2005)
Thomas Heikell, Riska Elianne
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Men's emotional inexpressivity: advertising for psychotropic drugs in Scandinavian medical journals (2004)
Thomas Heikell, Elianne Riska
Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26