Samhällsvetenskaper


Personer


Publikationer

null null 2 av 40 null null
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Finland Report: Sustainable Governance Indicators 2019 (2019)
Anckar Carsten, Kuitto Kati, Oberst Christop, Jahn Detlef
Bertelsmann Stiftung
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland (2019)
Tom Carlson, Elisa Kannasto, Kim Backström
Publication Office of the European Union
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ger uppdraget åsikten? (2019)
Linnéa Henriksson
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
How do they get in?: Radical parties and government participation in European democracies (2019)
Andreas Fagerholm
Government and Opposition
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ideology and Deliberation: An Analysis of Public Support for Deliberative Practices in Finland (2019)
Henrik Serup Christensen, Åsa von Schoultz
International Journal of Public Opinion Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Inger Furseth (ed.): Religious Complexity
in the Public Sphere: Comparing
Nordic Countries. Palgrave Macmillan,
2018, 341 pp.
: [Review]
(2019)
Häger Andreas
Temenos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Intersections between Biopolitics and Religion: Cases of Politicisation of Religion in Finland and Norway (2019)
Lise Eriksson
Nordic Journal of Religion and Society
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Komparativ politik: institutioner och beteende. - Andra upplagan (2019)
Carsten Anckar, Thomas Denk, Lauri Karvonen, Åsa von Schoultz
Studentlitteratur

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26