Samhällsvetenskaper


Personer


Publikationer

null null 1 av 41 null null
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
De nordiske kommunalreformer ; nationale reformstrategier i Danmark, Norge og Finland (2020)
Marie Kjærgaard, Kurt Houlberg, Jens Blom-Hansen, Signy Irene Vabo, Siv Sandberg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
How candidate characteristics affect favorability in European Parliament elections: Evidence from a conjoint experiment in Finland (2020)
Henrik Serup Christensen, Marco Svensson La Rosa, Kimmo Grönlund
European Union Politics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
How citizens evaluate participatory processes: a conjoint analysis (2020)
Henrik Serup Christensen
European Political Science Review
Visa på utgivarens sida
D1 Artikel i en facktidskrift
Kalastajien tieto kunniaan (2020)
Sonck-Rautio Kirsi
Suomen Kalastuslehti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
#MeToo, Sexual Harassment and Coping Strategies in Norwegian Newsrooms. (2020)
Trond Idås, Kristin Skare Orgeret, Klas Backholm
Media and Communication
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Radical (and populist) parties in European governments: How do they get in? (2020)
Andreas Fagerholm
Populism
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rumpu nykyshamanismissa - tapaustutkimus luontoyhteydestä (2020)
Elina Hytönen-Ng, Jaana Kouri
Hybris - Tiedelehti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
See Me, Like Me! Exploring Viewers’ Visual Attention to and Trait Perceptions of Party Leaders on Instagram (2020)
Jenny Lindholm, Tom Carlson, Joachim Högväg
International Journal of Press/Politics
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26