Doktorandnätverk Realizing Human Rights


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Global Constitutionalism and the Idea of Progress (2018)
Olena Sihvo
Helsinki Law Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Responsibility to Protect: Clarifying the Nature of State Obligations (2014)
Olena Sihvo
Helsinki Law Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The relevance of a multidisciplinary interpretation of selected aspects related to women’s sexual and reproductive health rights in Africa (2013)
Elvis Fokala
Law, democracy & development
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26