Law Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 24 of 24 Go to next page Go to last page
B1 Non-refereed journal articles
Salvatore Zappalà, Human Rights in International Criminal Proceedings, 2003 (2004)
Mikaela Heikkilä
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
B1 Non-refereed journal articles
Ett folkrättsligt perspektiv på kriminaliseringen av krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten i Finland (2003)
Mikaela Heikkilä
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
B1 Non-refereed journal articles
Finland. ’Kriget’ mot terrorism (2002)
Mikaela Heikkilä
Mennesker & rettigheter, Nordic Journal for Human Rights
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
The criminalization of international core crimes in Finland (2002)
Mikaela Heikkilä
B1 Non-refereed journal articles
Om överlevandets problematik (2001)
Mikaela Heikkilä
Finsk tidskrift
A4 Conference proceedings
The ERIKA accident and its effects on EU maritime regulation (2001)
Henrik Ringbom

Last updated on 2018-30-08 at 17:26