Law Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 24 of 27 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Konstitutionella likheter och skillnader mellan de självstyrande områdena i Norden (2015)
Markku Suksi
Nordiska rådet
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Kouluttautuminen terroristisen rikoksen tekemistä varten kriminaalipoliittisena haasteena (2015)
Elina Pirjatanniemi
Defensor Legis
B1 Non-refereed journal articles
Lagstiftningskontroll och rättsskipning i autonomier: jämförande perspektiv på domstolsorganisation i självstyrande områden (2015)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A1 Journal article (refereed)
National Employment Conditions and Foreign Ships – International Law Considerations (2015)
Henrik Ringbom
Marius
A1 Journal article (refereed)
Nonhuman Animals: Legal Status and Moral Considerability. (2015)
Elisa Aaltola, Birgitta Wahlberg
Retfaerd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Non-Territorial Autonomy: The Meaning of (Non-)Territoriality (2015)
Markku Suksi
Oxford University Press
A4 Conference proceedings
’One animal is no animal’ – consequences of measuring animal welfare at herd level: Poster (2015)
F. Lundmark, C. Berg, B. Wahlberg, H. Röcklinsberg
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Parallel animal welfare regulations: Abstract (2015)
Frida Lundmark, Helena Röcklinsberg, Birgitta Wahlberg, Charlotte Berg
European Food Safety Authority
View on publisher's site

Last updated on 2018-30-08 at 17:26